HAKKIMIZDA

Ülkemizin daha çok gelişmesi için daha çok ve daha kaliteli üretmesi, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarımızı daha etkin ve daha verimli kullanmamız gerektiği açıktır.  Bu konudaki en önemli araçlardan bir tanesi de kalite, çevre, enerji, güvenlik v.d. konularda ISO tarafından hazırlanan yönetim sistemi standartlarıdır.  Kuruluşlar bu rehber standartlar ile hem mevcut iyi uygulamalarının sürekliliğini güvence altına almakta hem de sürekli iyileştirme disiplinine sahip olmaktadırlar.  Ayrıca belgelendirerek paydaşları nezdinde itibar ve güven sağlamaktadırlar.

      Bugün, bu standartların popülaritesinin sağlandığını büyüklü küçüklü birçok kuruluşun birkaç ISO Yönetim sistemi belgesine sahip olmasından anlamaktayız.  Peki bu işletme bu belgeleri temin ederken yeterince bilgilendirildiler mi, gerekli hazırlıklar, yeterli denetimler yapıldı mı? Bu konuyu çok yönü olarak farklı platformlarda değerlendireceğiz. Bu web sayfasının hazırlanma amacı ise, talep sahiplerinin ticari amaç ve kaygılardan uzak, ücretsiz olarak yönetim sistemleri ile ilgili yeterli bilgiye ulaşabilecekleri  ve kuruluşlarına özgün sorularına cevap alabilecekleri bir platform oluşturmaktır.

      Yönetim sistemleri ile ilgili olarak internet ortamında birçok yazı ve eğitimlere kolayca ulaşmak mümkündür. Ancak burada yazılı şartların işletmemize uygulanmasında en etkin ve verimli yöntemi belirlemek önemlidir.  Aksi halde uyguladığımız yönetim sistemi kuruluşa fayda yerine zarar verecektir. Bunu sağlamak için ise standartları iyi bilen yeterince SAHA TECRÜBESİ olan uzmanların rehberliği çok değerli olmaktadır.  Ülkemizde 90’lı yıllardan itibaren uygulanan ISO yönetim sistemleri birçok uzman yetişmesini sağlamış ve bunları birçoğu aktif çalışma hayatından çekilmişlerdir.  Bu uzmanların bilgi ve birikimleri ise atıl durumda kalmaktadır. 

      KALİTEMENTÖRÜM, yeterli saha tecrübesine sahip bu uzmanların bilgi ve birikimlerini yönetim sistemleri konusunda çalışan tüm talep sahiplerine ücretsiz olarak sunulduğu bir platform olarak tasarlanmıştır.  Talep sahibi talebini veya sorusunu listeden seçtiği veya otomatik yönlendirilen mentöre soracak ve cevabını özel olarak kayıtlı e-posta adresine alacaktır.  Yazışmalarda gizliliği sağlanacaktır.  Kurucu ve katkı sağlayan mentörlere ait bilgiler sayfamızda​ yer almakta olup yeni katılımlarla bu mentör havuzunun her gün genişleyeceğini ümit etmekteyiz.

       Sitemiz, ülkemizde kalite bilincinin geliştirilmesi, yönetim sistemlerinin uygulanma ve sertifikalandırma kalitesinin artırılması, yönetim sistemi uzmanlarının gelişimine katkı sağlanması yanında konusunda saha tecrübesine sahip uzmanların bilgi ve birikimlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet göstermektedir.

 

Nihat KÖLÜK

 Kurucu ve Proje Yöneticisi