NEDEN ISO 39001?

ISO 39001:2012, karayolu trafik sistemiyle etkileşime giren bir kuruluşun, etkileyebileceği karayolu trafik kazalarıyla ilgili ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmasını sağlamak için bir karayolu trafik güvenliği (YTG) yönetim sistemi gerekliliklerini belirtir. ISO 39001:2012'deki gereksinimler, uygun bir YTG politikasının geliştirilmesini ve uygulanmasını, YTG hedeflerinin ve kuruluşun tabi olduğu yasal ve diğer gereksinimleri dikkate alan eylem planlarının geliştirilmesini ve YTG ile ilgili unsurlar ve kriterler hakkında bilgi içerir. Kuruluş, kontrol edebilecekleri ve etkileyebilecekleri olarak tanımlar..

ISO 39001:2012 KONULARI NELERDİR?