NEDEN ISO 45001:2018?

ISO 45001:2018, bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi için gereklilikleri belirtir ve kuruluşların işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önleyerek ve proaktif olarak iyileştirerek güvenli ve sağlıklı işyerleri sağlamalarını sağlamak için kullanımına rehberlik eder.

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini (sistem eksiklikleri dahil) en aza indirmek, İSG fırsatlarından yararlanmak ve İSG yönetimini ele almak için bir İSG yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürdürmek isteyen tüm kuruluşlar için geçerlidir.

ISO 45001:2018, bir kuruluşun İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun İSG politikasıyla tutarlı olarak, bir İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları şunları içerir:

a) İSG performansının sürekli iyileştirilmesi;

b) yasal gerekliliklerin ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi;

c) İSG hedeflerine ulaşılması.

ISO 45001:2018, büyüklüğü, türü ve faaliyetleri ne olursa olsun tüm kuruluşlar için geçerlidir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği bağlam ve çalışanlarının ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri gibi faktörleri dikkate alarak kuruluşun kontrolü altındaki İSG risklerine uygulanabilir.

ISO 45001:2018, bir kuruluşun İSG yönetim sistemi aracılığıyla sağlık ve güvenliğin işçi sağlığı/esenliği gibi diğer yönlerini entegre etmesine olanak tanır.

ISO 45001:2018 KONULARI NELERDİR?