NEDEN ISO 14001?

ISO 14001:2015, bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir. ISO 14001:2015, çevresel sorumluluklarını sürdürülebilirliğin çevresel ayağına katkıda bulunan sistematik bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ISO 14001:2015, bir kuruluşun çevre, kuruluşun kendisi ve ilgili taraflar için değer sağlayan çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun çevre politikasıyla tutarlı olarak, bir çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları şunları içerir:

· çevresel performansın arttırılması;

· uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

· çevresel hedeflere ulaşılması.

ISO 14001:2015, büyüklüğü, türü ve doğası ne olursa olsun her kuruluş için geçerlidir ve kuruluşun yaşam döngüsü perspektifini dikkate alarak kontrol edebileceğini veya etkileyebileceğini belirlediği faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel boyutlarına uygulanır. ISO 14001:2015, belirli çevresel performans kriterlerini belirtmez.

ISO 14001:2015, çevre yönetimini sistematik olarak iyileştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Bununla birlikte, ISO 14001:2015'e uygunluk iddiaları, tüm gereklilikleri bir kuruluşun çevre yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve hariç tutulmadan yerine getirilmedikçe kabul edilemez.

ISO 14001:2015 KONULARI NELERDİR?