NEDEN ISO 50001:2018?

ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirmeye yönelik genel çabalarına entegre etmelerini kolaylaştırır.

ISO 50001, kuruluşlar için aşağıdakiler için bir gereksinimler çerçevesi sağlar:

  • Enerjinin daha verimli kullanılması için bir politika geliştirmek
  • Politikayı karşılamak için hedefleri ve hedefleri düzeltin
  • Enerji kullanımını daha iyi anlamak ve karar vermek için verileri kullanın
  • Sonuçları ölçün
  • Politikanın ne kadar iyi çalıştığını gözden geçirin ve
  • Enerji yönetimini sürekli iyileştirin.

 ISO 50001:2018 KONULARI NELERDİR?