NEDEN ISO 29993?

ISO 29993:2017, her tür yaşam boyu öğrenme (örneğin, dış kaynaklı veya kurum içi mesleki eğitim ve şirket içi eğitim) dahil olmak üzere örgün eğitim dışındaki öğrenme hizmetleri için gereksinimleri belirtir. Bunlar, bir öğrenme hizmeti sağlayıcısı (LSP) tarafından sağlanan ve öğrencilerin kendilerine ve ayrıca öğrenenler adına hizmetleri alan sponsorlara yönelik tüm öğrenme hizmetlerini içerir. Bu tür hizmetlerin temel özellikleri, öğrenme hedeflerinin tanımlanması ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve öğrenenle etkileşimi içermesidir. Öğrenme yüz yüze, teknolojinin aracılık ettiği veya her ikisinin bir karışımı olabilir.

Öğrenim hizmeti sağlayıcısının, öğrenim hizmetlerine ek olarak ürünler (yani mallar ve hizmetler) sağlayan bir kuruluşun parçası olduğu durumlarda, ISO 29993:2017 yalnızca öğrenim hizmetleri için geçerlidir.

ISO 29993:2017, örgün eğitim sisteminin bir parçası olarak öğrenim hizmetleri sunan okullar, kolejler ve üniversitelere yönelik değildir, ancak onlar için bir yansıtma ve öz değerlendirme aracı olarak faydalı olabilir.

ISO 29993:2017 KONULARI NELERDİR?