NEDEN ISO 22301?

Bu standart, kesintilere karşı korunmak, meydana gelme olasılığını azaltmak, kesintilere hazırlıklı olmak, müdahale etmek ve ortaya çıktıklarında bunlardan kurtulmak için bir yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri belirtir.

Bu standartta belirtilen şartlar geneldir ve kuruluşun türü, büyüklüğü ve doğası ne olursa olsun tüm kuruluşlara veya bölümlerine uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu gereksinimlerin uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamına ve karmaşıklığına bağlıdır.

Bu standart, aşağıdakileri gerçekleştiren tüm tür ve büyüklükteki kuruluşlar için geçerlidir:

a) bir İSYS'yi uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek;

b) belirtilen iş sürekliliği politikasına uygunluğu sağlamaya çalışmak;

c) bir kesinti sırasında ürünleri ve hizmetleri kabul edilebilir bir önceden tanımlanmış kapasitede sunmaya devam edebilme ihtiyacı;

d) İSYS'nin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla dayanıklılıklarını artırmaya çalışmak.

Bu standart, bir kuruluşun kendi iş sürekliliği ihtiyaçlarını ve yükümlülüklerini karşılama yeteneğini değerlendirmek için kullanılabilir.

ISO 22301:2019 KONULARI NELERDİR?