MENTÖR : Türk Dil Kurumu'na göre mentor kelimesinin karşılığı “yönder”. Ancak dilimizde mentor, mentör olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca yaygın olarak “akıl hocası” olarak ta ifade edilmektedir.

MENTEE : Mentorluk hizmeti alan kişiye “mentee” - akıl hocasından ders alan veya danışan – denilmektedir.

MENTÖRLÜK  HAKKINDA

Mentörlük, günümüzde çok yaygın olarak kullanılan popüler bir ifadedir. Mentörlük metodolijisi, dahil olan herkes için bir öğrenme şeklidir.

Mentörlük, “bir iş konusunda daha uzun deneyimli olan kişilerin,  kendini geliştirmek isteyen daha az deneyimli kişilere rehberlik etmesi ve yönlendirmesidir.  Danışan bu hizmeti işini geliştirmek için kullanırken mentör, bu hizmeti kar amacı gütmeden verir.

Mentörlük, birinin daha az bilgili ve deneyimli olduğu ve diğerinin tam tersi olduğu iki kişinin bilinçli bir şekilde eşleştirilmesidir.  Her ikisinin de amacı, daha az bilgili ve deneyimli kişinin belirli becerileri öğrenmesi ve geliştirilmesidir. Bu eşleştirme resmi ve gayri resmi mentörlük olarak ikiye ayrılır.

Gayri resmi mentörlük, kendiliğinden rehberlik, dış müdahale olmaksızın iki kişi arasında gerçekleşir.  Organize mentorluk, program düzeni, yapısı ve değerlendirilmesinden sorumlu bir proje ekibi tarafından yürütülür.  Mentör ve danışanlar organizatör tarafından seçilir ve resmi mentörlük sağlar.

Başarılı bir mentörlük çiftini tanımlamak aslında kolaydır. Birbirlerinin şirketlerinden hoşlanırlar ve gelişirler. Hem mentör hem de danışanı, ortaya çıkarmak istedikleri konusunda dürüst ve samimidir. O zaman beklentiler doğru seviyede başlar ve biter. Ayrıca, danışanın sorusunu somut, açık ve net olarak iletmesi görüşmeyi yapıcı ve verimli hale getirmektedir. Yine mentörün her bilgiyi verme çabası yerine sorulan soruya açık ve net olarak cevap vermeside yapılan görüşmeyi faydalı hale getirmekte önemlidir. Son olarak, kalitementorum.com’un  hem resmi hem de mentörlüğün gayri resmi kurallarına uyum bu programın başarısı için vazgeçilmezidir.